Utdelade bidrag från biodlardistriktet

2023-03-09 Beslöt distriktsstyrelsen att  bifalla och godkänna ansökan från Södra Inland gällande del i inköp av hjärtstartare.                                                                                             2023-02-13 Beslöt distriktsstyrelsen att Inlands Torpe och Göteborg får bidrag till upprustning av föreningsbigård.
2023-01-09 Beslöt distriktsstyrelsen att Orust får bidrag för upprustning av bigård samt att Hisingen får bidrag för visningskupa och till skyddsdräkter.
2022-05-09 Beslöt distriktsstyrelsen att Tanum får bidrag för inköp av möbler.
2021-03-01 På styrelsemöte beslöts att Tanum och Södra Inland beviljas bidrag.
2020 Under år 2020 fick Orust, Mölndal och Uddevalla bidrag från distriktet.