Utdelade bidrag från biodlardistriktet

2024-03-12 Beslöt distriktsstyrelsen att bifalla och godkänna ansökan från Partille biodlarförening gällande inköp av informationsskylt och upprustning av föreningsbigård samt ansökan från Tanums biodlarförening avseende inköp av ytterbelysning till sin föreningslokal.

2023-03-09 Beslöt distriktsstyrelsen att  bifalla och godkänna ansökan från Södra Inland gällande del i inköp av hjärtstartare.                                                                                             2023-02-13 Beslöt distriktsstyrelsen att Inlands Torpe och Göteborg får bidrag till upprustning av föreningsbigård.
2023-01-09 Beslöt distriktsstyrelsen att Orust får bidrag för upprustning av bigård samt att Hisingen får bidrag för visningskupa och till skyddsdräkter.
2022-05-09 Beslöt distriktsstyrelsen att Tanum får bidrag för inköp av möbler.
2021-03-01 På styrelsemöte beslöts att Tanum och Södra Inland beviljas bidrag.
2020 Under år 2020 fick Orust, Mölndal och Uddevalla bidrag från distriktet.