Bitillsyn

Bitillsynsmän Göteborg & Bohuslän

Karta över bitillsynsdistrikt

Använd kartan för att hitta ditt område/distrikt, zooma in tills distrikt, namn och nummer till bitillsynsmän syns i rutorna. Se bilden nedan:

Detaljerad info om kartans funktioner:
Användarmanual

Hos Länsstyrelsen gör du anmälan om dina uppställningsplatser för bisamhällen:
Länsstyrelsen

Jordbruksverkets regler för biodling och bitillsyn:
Jordbruksverket

Hos jordbruksverkets- och länsstyrelsens hemsidor i länkarna i ovan hittar du mycket nyttig information om biodling, lagar och regler samt bihälsa och sjukdomar. Titta igenom i menyerna på dessa sidor.