Kurser för förtroendevalda Studieförbundet Vuxenskolan

11 maj, 2022

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder kurser för förtroendevalda.

Erfarenheten visar att det är bra att delta med minst två personer från er styrelse. Det blir bättre utbyte och ni får det mycket lättare att omsätta goda idéer i den egna föreningen när ni är flera som stöttar dem.

Läs mer här

Honungsbedömningsdagar 14-15 maj 2022 skjuts upp

Utbildningarna som skulle ägt rum den 14 och 15 maj i Göteborg resp. Uddevalla ställs in på grund av för få deltagare. Många i vårt distrikt har ju redan deltagit i honungsbedömningskurser under de senaste två åren och nu var skaran intresserade så liten att vi bestämde tillsammans med SBR att vänta till hösten. Datum kommer att meddelas senare.

Träff 4 den 24 maj 2022 för förtroendevalda

Snabba ryck med anmälan! Senast den 17 maj på https://forms.gle/1Cif8nAB7EVPqqcv9

Tema: Biraser inom ert område.

Ämnet engagerar och är mer aktuellt än på länge.

Vilka biraser finns i din förenings område? Vilka odlas aktivt? Har föreningen synpunkter på medlemmarnas val av biras? Upplever ni problem med rasblandningar, t.ex. aggressiva bin?

Hur vanligt är det att biodlare låter bina sköta föryngringen själva?

Anmälan: Senast 17 maj.

Klicka här för att anmäla er https://forms.gle/eKEwqkZWq2jdx7R28

OBS för vår planering är det viktigt att veta hur många och vilka som kommer. Skulle du få förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig. Vid färre än 5 deltagare ställs mötet in.

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig via mejl till kerstin.namuth@gmail.com eller ann-britt@carlssonsbi.se.

Mer info här: 2022-05-24 Träff 4 för förtroendevalda

Resa väderöarna

Resan har blivit fulltecknad! Om du anmäler dig nu hamnar du på reservplats! Som reserv betalar du först när du fått plats.

8 Juni Inbjudan resa Väderöarna

26 mars 2022 Konferens för förtroendevalda på Stenungsbaden

10 mars, 2022

Ni är välkomna med två styrelseledamöter per förening. Gärna föreningens ”nybörjaransvarige” och en till.

Anmälan senast den 12 mars.

Info och anmälan.

 

Läs mer här

Träffar för förtroendevalda

På Ordförandeträffen den 7 december förra året kom förslaget att hålla fler, men kortare träffar för både ordföranden och andra engagerade styrelseledamöter från lokalföreningarna.
En mycket bra idé som nu ska omsättas i praktiken
220228 Träff 1 för förtroendevalda

Västgöta honung locksigill och fond

5 maj, 2021

Det finns ett locksigill framtaget för att användas av Västragötalands biodlare. Vi som är medlemmar i Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt har möjlighet att köpa detta locksigill och använda det på våra honungsburkar.

Läs mer här

Kontrollera din mailadress

24 mars, 2021

Löpande under året skickar vi ut mail till våra medlemmar.  Om du inte har fått något mail från Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt kan det bero på att du har en felaktig mailadress registrerad.

Läs mer här