Information från Länsstyrelsen

Högsommar
Nu är sommaren här och biodlingens högsäsong. En del av er har redan slungat honung medan andra har första slungningen framför sig. Kanske är det just nu du som biodlare utvärderar dina uppställningsplatser och funderar på nya.
Behöver du er eller inser att en plats bör bytas ut? För ekologiska biodlare kan det vara extra utmanande att hitta platser som är lämpliga för ekologisk biodling. För att underlätta har vi skapat Bigårdskartan som du kan läsa mer om
här nedan.

På gång inom biodling

Styrelsearbete

14 juni, 2022

Kurser för förtroendevalda som Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder.

Vi vill slå ett slag för dessa utbildningstillfällen. Förra omgången blev fullbokad innan vi biodlare fick nys om kurserna. Men nu så!

Läs mer här

Fristads folkhögskola yrkesbiodlarkurs

Vi planerar för ett besök på Fristads folkhögskola där de bl.a har kurs för yrkesbiodlare. Inget är spikat än men reservera 1 oktober i era kalendrar. Vi återkommer med mer info.

Läs mer här

Kurser för förtroendevalda Studieförbundet Vuxenskolan

11 maj, 2022

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder kurser för förtroendevalda.

Erfarenheten visar att det är bra att delta med minst två personer från er styrelse. Det blir bättre utbyte och ni får det mycket lättare att omsätta goda idéer i den egna föreningen när ni är flera som stöttar dem.

Läs mer här

Honungsbedömningsdagar 14-15 maj 2022 skjuts upp

Utbildningarna som skulle ägt rum den 14 och 15 maj i Göteborg resp. Uddevalla ställs in på grund av för få deltagare. Många i vårt distrikt har ju redan deltagit i honungsbedömningskurser under de senaste två åren och nu var skaran intresserade så liten att vi bestämde tillsammans med SBR att vänta till hösten. Datum kommer att meddelas senare.

Träff 4 den 24 maj 2022 för förtroendevalda

Snabba ryck med anmälan! Senast den 17 maj på https://forms.gle/1Cif8nAB7EVPqqcv9

Tema: Biraser inom ert område.

Ämnet engagerar och är mer aktuellt än på länge.

Vilka biraser finns i din förenings område? Vilka odlas aktivt? Har föreningen synpunkter på medlemmarnas val av biras? Upplever ni problem med rasblandningar, t.ex. aggressiva bin?

Hur vanligt är det att biodlare låter bina sköta föryngringen själva?

Anmälan: Senast 17 maj.

Klicka här för att anmäla er https://forms.gle/eKEwqkZWq2jdx7R28

OBS för vår planering är det viktigt att veta hur många och vilka som kommer. Skulle du få förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig. Vid färre än 5 deltagare ställs mötet in.

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig via mejl till kerstin.namuth@gmail.com eller ann-britt@carlssonsbi.se.

Mer info här: 2022-05-24 Träff 4 för förtroendevalda

Resa väderöarna

Resan har blivit fulltecknad! Om du anmäler dig nu hamnar du på reservplats! Som reserv betalar du först när du fått plats.

8 Juni Inbjudan resa Väderöarna

26 mars 2022 Konferens för förtroendevalda på Stenungsbaden

10 mars, 2022

Ni är välkomna med två styrelseledamöter per förening. Gärna föreningens ”nybörjaransvarige” och en till.

Anmälan senast den 12 mars.

Info och anmälan.

 

Läs mer här

Träffar för förtroendevalda

På Ordförandeträffen den 7 december förra året kom förslaget att hålla fler, men kortare träffar för både ordföranden och andra engagerade styrelseledamöter från lokalföreningarna.
En mycket bra idé som nu ska omsättas i praktiken
220228 Träff 1 för förtroendevalda