Aktivitetsförslag

2024-03-10 Förtroendevaldträff – Anteckningar

Tryck på länken ovan för att läsa en sammanfattning av rapporterna från föreningarna och de förslag, tips och önskemål som deltagarna delade med sig av. Vi hoppas att vi fått med det mesta och Distriktstyrelsen tar också med sig detta in på kommande styrelsemöten och vi återkopplar till er i föreningarna på förtroendevaldsträffar och genom att ni kommer att se när förslag blir t.ex. utbildningar.

Följande rubriker behandlades på mötet och berörs i anteckningarna:

Vad föreningarna vill samverka om

Vad föreningarna önskar av distriktet

Sammanfattning av grupparbete kring Bihälsa

Sammanfattning av grupparbete kring utbildning

 

Anteckningar från distriktets ordförandeträff 2022-12-06

Tips på aktiviteter i lokalföreningarna

Dessa tips på föreningsaktiviteter samlades ihop av deltagarna på träffen för förtroendevalda på Stenungsbaden i mars 2022. Det blev en rätt omfattande idébank som vi gör tillgänglig för alla här. Hoppas att fler föreningar får glädje av dem.

Önskemål till distriktet

På ett möte med föreningarna kom nedanstående aktiviteter upp som förslag på vad distriktet kan anordna.

Mera apiterapi och reglerna runt att få lov att sälja olika biprodukter.
Biväxter
Ekologisk biodling
Skatteregler
Rationell biodling
Att gå från hobby biodlare till yrkesbiodling
Studiebesök till storbiodlare
Mer föreläsare Roar norsk journalist
Olika typers biodling
Användning av drönarlarver
Avelsarbeten
Mer ingående om bisjukdomar
Skötselplan driftsplan
Mjödtillverkning