Aktivitetsförslag

Anteckningar från distriktets ordförandeträff 2022-12-06

Tips på aktiviteter i lokalföreningarna

Dessa tips på föreningsaktiviteter samlades ihop av deltagarna på träffen för förtroendevalda på Stenungsbaden i mars 2022. Det blev en rätt omfattande idébank som vi gör tillgänglig för alla här. Hoppas att fler föreningar får glädje av dem.

Önskemål till distriktet

På ett möte med föreningarna kom nedanstående aktiviteter upp som förslag på vad distriktet kan anordna.

Mera apiterapi och reglerna runt att få lov att sälja olika biprodukter.
Biväxter
Ekologisk biodling
Skatteregler
Rationell biodling
Att gå från hobby biodlare till yrkesbiodling
Studiebesök till storbiodlare
Mer föreläsare Roar norsk journalist
Olika typers biodling
Användning av drönarlarver
Avelsarbeten
Mer ingående om bisjukdomar
Skötselplan driftsplan
Mjödtillverkning