Fonder och bidrag

Stipendium från Georg Gustafssons fond

Göteborgs och Bohusläns Biodlardistrikt har upprättat en
donationsfond baserad på Georg Gustafssons donation från 1979.
Alla medlemmar i lokala biodlarföreningar inom distriktet kan ansöka
om stipendium ur fonden. Mer info här:  Stipendium från Georg Gustafssons donationsfond

Bidrag från distriktet

Göteborgs och Bohusläns Biodlardistrikt har beslutat att stödja
distriktets föreningar genom att erbjuda möjligheten att få ett bidrag
till utvecklingsaktiviteter som föreningen beslutar att genomföra.

Läs mer här: Föreningsbidrag från distriktet