Välkommen till Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt

30 maj, 2019

Biodlardagen 12 okt 2019 Göteborgs botaniska

OBS Anmälan senast 27 september till Studieförbundet Vuxenskolan på vgregion@sv.se eller tel.
0522-653333. Ange namn, personnummer, adress, vilken förening du tillhör och ev.

Läs mer här