Kontakta styrelsen

Distriktets styrelse

Ordförande – Monica Selling
V. Ordförande – Jirina Janzbach
Sekreterare – Maria Martinez Karlsson
Kassör – Roger Karlsson
V. Kassör – Eva Carlsson
Bihälsa – Jirina Janzbach
Utbildning – Monica Selling, Eva Carlsson
Hemsida – Mikael Lagerman