Kontakta styrelsen

Distriktets styrelse

Ordförande – Siv Svensson, Fjällbacka
grimslett@icloud.com – Tel: 0706 496873

V. Ordförande – Jan Olausson, Tjörn
janos@mbox308.swipnet.se

Sekreterare – Maria Martinez Karlsson
ordf@tanumsbiodlare.se

Kassör – Roger Karlsson
bfd.roger.karlsson@gmail.com

Hemsida – Klaes-Göran Carlsson, Orust
kg.carlsson@gmail.com – Tel: 070-672 44 45

Bihälsa – Shervin Zandi
shervin501@yahoo.se – 

Utbildning – Kerstin Namuth,  Göteborg och Västra Frölunda
kerstin.namuth@gmail.com – Tel: 0707 33 17 25