Utbildning

Distriktet arrangerar årligen flera utbildningar. Dessa kommer att listas här.

Flertalet av våra lokalföreningar håller årligen flera nybörjar-, fortsättnings-. och drottningodlingskurser. Även dessa listas här om föreningarna låter redaktören få kännedom om dessa. Annars kontakta den lokala föreningen eller se deras hemsida.