Lokalföreningar med webb under SBRs webb-plats

Fler och fler föreningar flyttar över sina sidor in under SBRs paraply. Detta är kostnadsfritt för lokalföreningen och ger en besparing mellan 300 och 800 kr per förening och år.

Ett mervärde är också att sidorna får ett enhetligt utseende och i många fall en betydligt bättre stöttning genom SBR  jämfört med att försöka nå One.com’s eller andra ISP-ers support.

Se länkar till de ”inflyttade” lokalföreningarna i menyn till höger.