Lolalföreningar med webb under SBRs webb-plats

Fler och fler föreningar flyttar över sina sidor in under SBRs paraply. Detta är kostnatsfritt för lokalföreningen och ger en besparing mellan 300 och 800 kr per förening och år.

Ett mervärde är ochså att sidorna får ett enhetligt utseende och i många fall en betydligt bättre stöttning genom SBRs Anna Ahnér och Leo De Geer jämfört med att försöka nå One.com’s eller andra ISP-ers support.

Se länkar till de ”inflyttade” lokalföreninganra i menyn till höger.