Föreningskunskap och styrelsearbete framflyttad pga pandemin

9 juni, 2020

Utbildningen vänder sig till medlemmar i distriktets lokalföreningar som vill få baskunskaper
i förenings- och styrelsearbete. Ni är välkomna oavsett om ni redan sitter i styrelsen eller om
ni funderar på att engagera er i detta arbete.
Varje förening kan skicka tre deltagare, i mån av plats även fler.

Utbildningen skulle ha hållits i vår, men är framflyttad till hösten pga corona.