Bihälsa

Bihälsa

Information om att uppehålla god bihälsa inom bisamhällen.

Friska och starka bisamhällen gynnar DIG och alla biodlare i närområdet, medan svaga och sjukdomsbenägna bisamhällen drabbar alla.

 • Det är oerhört viktigt att biodlaren tar sitt ansvar och håller sig uppdaterad om sina bisamhällens tillstånd och är påläst om vilka ev. åtgärder som behöver vidtas.
 • Även som nybörjare bör man ha en klar vision om vilket slags genetik man driver sin biodling på, vare sig man köper samhällen/avläggare/drottningar eller om man odlar fram egna bin genom avläggare och drottningsodling. På så sätt styr man till viss del, att man för vidare gener ifrån de starka och friska bisamhällena.
 • Ett starkt och friskt samhälle är, t:ex ett samhälle, som med lätthet återhämtar sig från angrepp av sjukdomar och varroakvalster. Dessa samhällen har väldigt bra egenskaper som bidrar till att de uppehåller en god hygien inne i kupan och rensar ut varroakvalster.
 • Det finns tydliga exempel på bisamhällen som kräver behandling mot varroakvalster för att överleva. Samtidigt som det finns bisamhällen, som inte behöver behandlas, just för att dessa inte är lika sjukdomsbenägna. Dessa samhällen uppehåller en god hygien och är ofta resistenta mot varroakvalster.. Bra avelsmaterial spelar alltså stor roll!
 • Att tänka på vid avel:
  a) Goda egenskaper mot sjukdomar och varroakvalster.
  b) Bra temperament
  c) Förmåga att samla nektar och pollen
  d) Bra övervintringsförmåga
 • Vid köp av samhällen eller avläggare:
  a) Undvik ramar med mörka vaxkakor.
  b) Kom överens med säljaren att ramar med yngel m.m. ska vara ljusa.
 • Sjukdomar: varroakvalster, säckyngel, nosemasjuka, amerikansk yngelröta, europeisk yngelröta, trakékvalster, lilla kupskalbaggen, tropilaelapskvalster m.fl. är några. De tre förstnämnda är vanligast men även yngelröta drabbar biodlarna i landet på olika ställen.

Vid amerikansk/europeisk yngelröta, varroakvalster, trakékvalster och flytt av bisamhällen: anmäl till bitillsynsman i ditt distrikt. Klicka på fliken Bitillsyn i menyn till höger för att hitta ditt distrikt.

Nedan länkar till div information relaterat till bihälsa, klicka på texten för att komma vidare.