Vårmöte 27 maj 2019

16 april, 2019

2019 Inbjudan vårmöte för biodlare.

Medlemmar i granndistrikten är välkomna

Program: Bi- och getingallergi, Anna-Lena Bramstång Björk, ansvarig
överläkare för allergimottagningen på NÄL håller ett föredrag och svarar på våra frågor.
 Vad är allergi och hur farligt är den?
 Vilka möjliga behandlingar finns?
 Några myter om allergi.

Nytt från distriktet
 Vad händer i distriktet under
året?
 Kort rapport från
riksförbundsmötet
 Fortbildningar 2019
 Sommarmöte och Biodlardagen

Läs mer här: 2019 Inbjudan vårmöte