Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, december 2018

22 december, 2018

Kommer vi att få någon snö och kyla i år!? Utan att värdera förändringarna i vårt klimat, kan vi ändå konstatera att det är ett allt större fokus på dessa frågor. Det är också fokus på vårt ämnesområde och förändringar i vårt klimat, vilka förmodligen kommer att påverka biodlingen. Om dessa kommer att vara positiva eller negativa, är inte helt enkelt att svara på. Biodlare är dock bra på att hantera ändrade förhållanden!

Nedan följer några områden där vi vill förmedla vad vi just nu arbetar med och också vad som bla berördes vid förbundsstyrelsens senaste styrelsemöte i Skänninge 8 december.

Antalet medlemmar

När vi stängde ”medlemsböckerna” sista september var vi uppe i 13 792 antal medlemmar. Vi har under 2018 noterat vår största ökning i modern historia med hela 1010 medlemmar. Denna ökning är givetvis mycket glädjande, men utmanar oss på olika sätt, inte minst hela vår utbildningsverksamhet. Vi kan ändå konstatera att vi ”brottas” med angenäma ”problem”.

Medlemsundersökning hösten 2018

Undersökningen är nu avslutad och sammanställningen är genomförd. Vi noterar ett mycket stort gensvar där undersökningen har gått ut till 11 087 medlemmar och där hela 6 016 svarat, vilket är en svarsandel på 54 %. I år kommer ett flertal parametrar att separatredovisas på distriktsnivå och skickas ut till distrikten. Undersökningen kommer sedan att läggas ut på vår hemsida, efter att distrikten haft sina årsmöten. Vi är ett öppet förbund och detta fullföljer vi i all vår redovisning.

Biodlingskonferenser 2019

Styrelsen planerar för nya ”nedslag” i vårt fagra land. De flesta orter är inplanerade för det kommande året, men vi har ännu inte varit i kontakt med respektive ”ansvarigt” distrikt, varför vi i skrivande stund inte kan förmedla vilka platser som vi förhoppningsvis har glädjen att få besöka.

Apiscandia i Göteborg

Planering pågår nu för Apiscandia i Göteborg 8–10 februari 2019! Biodlingsföretagarna har i samarbete med Jordbruksverket, Svenska Bin, SLU, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lantmännen, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) nöjet att inbjuda till Apiscandia-kongressen på Clarion Hotell Post i Göteborg. Kongressen kommer att erbjuda ett brett smörgåsbord inom det mesta inom ämnesområdet, biodling. Förbundet kommer att delta genom att ha en monter, där vi har möjlighet att träffa våra medlemmar. För närmare information, se annons i kommande nummer av Bitidning eller gå in på Apiscandias hemsida, www.apiscandia.se.

Planering av vårt kommande RFM i april 2019

Numera inträffar denna händelse vartannat år, där förbundets framtid skall mejslas fram.

Som vanligt har vi ett ganska tajt schema, vilket gör att utrymmet att lägga in olika föreläsningar och andra aktiviteter är begränsat. Programmet är ännu inte spikat, men det kommer troligtvis att handla om följande ämnesområden, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar:

Kvalitet. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att se över förbundets kvalitetsarbete, där bla vår honungsbedömning ingår som en viktig del. Målsättningen är att våra medlemmar skall ha tillgång till ett gångbart system, som inte är förknippat med alltför omfattande kostnader.
Utbildningsarbetet och vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi hoppas att här kunna presentera hur vårt samarbete kan utvecklas och vad som ligger närmast i våra utvecklingsplaner.
Kommunikation. Detta är något som vi alltmer sätter en stor betydelse till, där förbundets ambition är att synas och höras, som en stark röst inom vårt ämnesområde. Här är vår målsättning att hela vårt förbund skall ta alla tillfällen i akt och uttala sig om man blir tillfrågad. Läs på om vår kommunikationspolicy som finns under vår hemsida och komplettera också med att ta del av vår kommunikationsplan, där förbundsstyrelsen uttryckt en uppfattning i olika frågor! Självklart kan ni också hämta stöd hos oss centralt, där förbundets kommunikatör är den som kan stötta er på olika sätt!
Styrelseförslag och motioner kommer givetvis, i vanlig ordning, att behandlas och presenteras.

Ny verksamhetsplan för 2019-2020

I en dynamisk verksamhet är det viktigt att hela tiden ställa oss frågor kring vad vi kan ändra på och utveckla. Här gäller det att visa ödmjukhet och inte slå sig för bröstet, utan hela tiden fundera på vilka steg som vi kan ta, för att skapa en bättre verksamhet. Vår nya verksamhetsplan för förbundet håller nu på att tas fram och den kommer säkerligen att bestå av hel del tidigare målsättningar, men också av ambitioner till nya förbättringar av vår verksamhet. Förslag på plan presenteras vid RFM.

Ny layout på vår tidning

Vi laddar just nu för det första numret med vår nya tidningslayout som kommer ut i slutet på december. Vi hoppas att detta skall förena en lång tradition med en stark tro på framtiden för förbundet.

Budgetarbete för 2019 och 2020

Styrelsen har nu arbetat igenom förslag på ny budget som riksförbundsmötet har att ta ställning i april. Det är mycket som vi vill genomföra och förverkliga och det är inte allt som ryms inom givna rimliga budgetramar.

Jubiléet 2019

Förbundet kommer på olika sätt att uppmärksamma jubiléet under det kommande året. Bla kommer det att märkas genom Bitidningen, där vi kommer att spegla förbundet under 100 år genom flera artiklar. Sedan är det upp till vårt stolta förbund att uppmärksamma detta i slutet på augusti, där vi uppmanar alla våra föreningar och distrikt att fira våra 100 år, som ett sammanslaget förbund. Vår officiella ”firardag” är 31 augusti 2019. Läs och följ jubiléet i vår tidning!

De nya föreskrifterna

Jordbruksverket har, som alla vet, under hösten beslutat att införa nya föreskrifter under 2019. Förbundet kommer på olika sätt att följa upp införandet och fortsätta vår bevakning, samt hur tillämpningen utvecklar sig.

Nästa nyhetsbrev

Planeras att skickas ut efter förbundsstyrelsens möte i mars 2019.

Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef.