Karina berättar om vax och vaxhantering på årsmötet

10 januari, 2018

Jag heter Karina Karlsson och är anställd på deltid som rådgivare i biodlingsfrågor på förbundet. Jag håller också i ett projekt för effektivare vaxåtervinning, finansierat av Nationella honungsprogrammet.

Jag bor på en gård i utkanten av Stockholms län, i Upplands-Bro kommun, jag skaffade bin och blev biodlare när jag flyttade ut på landet för ca 12 år sedan, ett intresse som jag har haft med mig hemifrån eftersom min pappa var biodlare under min uppväxt.

Jag tänkte prata om vaxprojektet och det som är syftet med det, att få till en effektivare vaxåtervinning i landet. Vi har säkert alla läst om att det fuskas med vax, att det kommit in vax i Sverige som varit utblandat med paraffin. Det ska aldrig behöva vara ett alternativ att köpa vax från utlandet, vi måste som land/distrikt/förening/enskild biodlare kunna vara självförsörjande på bivax.

Om det finns tid så pratar jag gärna också en stund om varroa och det sätt som jag sköter min varroakontroll och bekämpning. Hur man bekämpar varroa skiljer sig rätt mycket åt mellan olika regioner i Sverige, jag berättar vad som fungerar för mig och kanske finns det lite utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter angående detta.

Väl mött!

Karina Karlsson