Kallelse till årsmöte

8 januari, 2018

Valda ombud och medlemmar kallas till ÅRSMÖTE lördagen den 17 februari 2018 kl 10-15 (fika från 9:30)

Foto: Janne Olausson

Plats: Kyrkans Hus i Kållekärr på Tjörn.
Adress: Svenborgsvägen 4, Kållekärr
Se karta https://www.hitta.se/kartan?s=af54b3a5

Från kl 09.30 serveras kaffe och smörgås

Efter årsmötesförhandlingarna serveras lunch till en kostnad av 125 kr. Inbetalningskort delas ut på mötet, via distriktets bg 5850-5884 eller distriktets swishnr. 123 584 29 27. Ange namn & ”Årsmöte”.

Klockan 13-14.30 berättar Karina Karlsson, rådgivare på SBR om vax och vaxhantering

Deltagande och specialkost anmäls senast 9 februari till Eva Carlsson på mejladress anmalan.bidistrikt.gob@gmail.com  alternativt tfn 0707-314 563. SMS går också bra.

Alla intresserade är välkomna, endast ombuden har rösträtt på årsmötet.

VÄLKOMNA!