Välkommen till Göteborg och Bohusläns biodlardistrikt!

30 maj, 2017

Vi har nu flytta vår distrikts-web in under SBRs paraply. Samtidigt ensas det grafiska formatet för att göra det mer bekant för er användare att navigera runt på sidorna.

Den gamla sidan lever kvar parallellt en tid, men kommer inte att uppdateras lika regelbundet som denna.

*****************************************************************

Förbundsmötet i Hässleholm valde vår Monica Selling till ordförande


SBRs nyvalda styrelse.

2017 års Förbundsmöte (SBRs årsmöte) hölls i år i Skånska Hässleholm. De två halvdagarnas mötesföredragning blandades med intressanta presentationer om ”Biregister” av Magnus Gröntoft och ”Planer för nya föreskrifter inom bi-hälsoområdet” av Anders Johansson från Jordbruksverket.

Ingmar Wahlström summerade resultatet av SBRs ”Medlemsundersökningen”. Se i detalj artikel i senaste Bi-tidningen.

Dag två inleddes med att Noa Simon Delso från organisationen Beelife berättade om hur genom nätverkande lokala organisationer kan bidra till ”Framgångsrik påverkan” (namnet på hennes föredrag).

Under pauser kunde vi besöka olika stationer och prata bi-sjukdommar med Preben, snacka VSH med Richard, m. fl. av SBRs och Jordbruksverkets rådgivare.

Publicerad: 170419

*****************************************************************

VSH-möten

Richard pratade VSH med intresserade vid Rabbalshede folkets park där Tanums bf var värd och hos Södra Inlands föreningsbigård.

 

 

Det är inte för sent att ansluta sig till projektet. Det är viktigt att vi får in maximalt underlag för kampen mot varroa.

*****************************************************************

Distriktsårsmöte hölls i Ljungskile församlingshem lördagen den 11/2.

God stämning, god fisksoppa och intressanta rapporter om diverse nya aktiviteter som sommar-bi-skola för ungdomar, som de olika lokalföreningarna ägnat sig åt under 2016. Inspirerande! En mer detaljerad rapport följer inom kort.

Inger Dahlberg som varit distriktets kassör under fyra år, och verkligen gjort ett förtjänstfullt arbete, lämnar styrelsen. Ny kassör blir Roger Karlsson, Uddevallanejdens bf.

Åven Vello Römmel lämnade styrelsen och ersattes av Mikael Lagerman från Göteborgs Bf som från och med nu skall axla ansvaret med distriktets web.

Stort tack till både Inger och Vello för deras insats i styrelsearbetet!